Корзина пуста
Каталог товаров
Акционные товары

Мирцера шприц 75 мкг, 0,3 мл

Наличие на складе: Наличие уточняйте
Артикул
4 890 грн
Данный товар доступен только по предзаказу.

Оформить Предзаказ
Описание

Фармакологическое действие

Мирцера - химически синтезированный представитель нового класса активаторов рецепторов эритропоэтина длительного действия. Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета является ковалентным конъюгантом белка, полученного методом рекомбинантной ДНК, и линейного метоксиполиэтиленгликоля (ПЭГ). Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета отличается от эритропоэтина наличием амидной связи между N-концевой аминогруппой или ?-аминогруппой лизина, преимущественно Lys52 и Lys45, и метоксиполиэтиленгликольбутановой кислотой. Молекулярная масса метоксиполиэтилен- гликоль-эпоэтин бета составляет примерно 60 кДа, включая 30 кДа молекулярную массу ПЭГ.
Мирцера обладает отличной от эритропоэтина активностью на уровне рецептора и характеризуется более длительной ассоциацией с рецептором и более быстрой диссоциацией от рецептора, сниженной специфической активностью in vitro и повышенной активностью in vivo, а также увеличенным периодом полувыведения, что позволяет вво-дить Мирцеру 1 раз в месяц.
Механизм действия
Мирцера стимулирует эритропоэз при взаимодействии с эритропоэтиновыми рецепторами на клетках предшественниках костного мозга.
Клиническая эффективность
У 97.5% пациентов с хроническими заболеваниями почек, не находящихся на диализе, при терапии Мирцерой отмечена коррекция анемии. У 93.3% пациентов с хроническими заболеваниями почек, находящихся на диализе, при терапии Мирцерой отмечена коррекция анемии. У пациентов, находящихся на диализе, при переводе с терапии дарбэпоэтином альфа или эпоэтином на терапию Мирцерой сохраняется стабильный целевой уровень гемоглобина (Hb).

Мирцера шприц 75 мкг, 0,3 мл инструкция на украинском
латинська назва

Mircera

Форма випуску

Розчин для внутрішньовенного і підшкірного введення

упаковка

1 шприц 0,3 мл.

Фармакологічна дія

Мирцера - хімічно синтезований представник нового класу активаторів рецепторів еритропоетину тривалої дії. Метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета є ковалентним кон'югантом білка, отриманого методом рекомбінантної ДНК, і лінійного метоксіполіетіленгліколя (ПЕГ). Метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета відрізняється від еритропоетину наявністю амідного зв'язку між N-кінцевий аминогруппой або? -Аминогруппами лізину, переважно Lys 52 та Lys 45, і метоксіполіетіленглікольбутановой кислотою. Молекулярна маса метоксіполіетілен- гліколь-епоетин бета складає приблизно 60 кДа, включаючи 30 кДа молекулярну масу ПЕГ.
Мирцера має відмінну від еритропоетину активністю на рівні рецептора і характеризується більш тривалої асоціацією з рецептором і більш швидкої дисоціацією від рецептора, зниженою специфічною активністю in vitro і підвищеною активністю in vivo, а також збільшеним періодом напіввиведення, що дозволяє вво-дить Мирцеру 1 раз на місяць .
Механізм дії
Мирцера стимулюєеритропоез при взаємодії з еритропоетинових рецепторами на клітинах попередниках кісткового мозку.
клінічна ефективність
У 97.5% пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок, які не перебувають на діалізі, при терапії Мирцерою відзначена корекція анемії. У 93.3% пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок, які перебувають на діалізі, при терапії Мирцерою відзначена корекція анемії. У пацієнтів, які перебувають на діалізі, при перекладі з терапії дарбепоетіна альфа або епоетином на терапію Мирцерою зберігається стабільний цільовий рівень гемоглобіну (Hb).

показання

Анемія при хронічній нирковій недостатності (за класифікацією NKF K / DOQI -при хронічному захворюванні нирок).

Протипоказання

Підвищена чутливість до метоксіполіетіленгліколь-епоетину бета або до будь-якого іншого компонента препарату.
Неконтрольована артеріальна гіпертензія.
Дитячий вік до 18 років (безпека і ефективність не встановлені).

З обережністю
Вагітність, період годування груддю, гемоглобінопатії, епілепсія, тромбоцитоз (число тромбоцитів понад 500 × 10 9 / л), оскільки безпека і ефективність Мирцери для даних груп вивчені недостатньо.

Застосування при вагітності та годуванні груддю

Безпека і ефективність Мирцери для даних груп вивчені недостатньо.
При вагітності і в період годування грудьми Мирцеру слід призначати тільки в тому випадку, якщо передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду або дитини.
На тварин Мирцера не робить прямого або непрямого шкідливого впливу щодо вагітності, ембріонального / фетального розвитку, пологів або постнатального розвитку.
Невідомо, чи виводиться метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета з грудним молоком у людини. Дослідження на тваринах показано, що метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета виводиться з материнським молоком.

особливі вказівки

До початку і під час лікування Мирцерою необхідно виключити дефіцит заліза.
Додаткова терапія залізом рекомендується, якщо вміст феритину в сироватці крові нижче 100 мкг / л або насичення трансферину залізом нижче 20%.
Відсутність ефекту: найбільш частими причинами неповного відповіді на лікування засобами, що стимулюють еритропоез, є дефіцит заліза, запалення, хронічна крововтрата, фіброз кісткового мозку, різке збільшення концентрації алюмінію, обумовлене гемодіалізом, дефіцит фолієвої кислоти або вітаміну В12, гемоліз. Якщо всі перераховані стану виключені і у хворого спостерігається раптове зниження гемоглобіну, ретикулоцитопенія і виявляються антитіла до еритропоетину, необхідно провести дослідження кісткового мозку для виключення парціальної красноклеточной аплазії (ПККА). При розвитку ПККА терапію Мирцерою необхідно припинити і пацієнтів не слід переводити на терапію іншими стимуляторами еритропоезу.
Повідомлялося про випадки розвитку ПККА, викликаної антитілами до еритропоетину, на тлі терапії бета еритропоезу. Антитіла володіють перехресною реакцією з усіма стимуляторами еритропоезу. Не слід переводити на терапію Мирцерою пацієнтів з підтвердженими антитілами до еритропоетину або підозрою на їх наявність.
Артеріальна гіпертензія: до початку і під час лікування Мирцерою, як і іншими стимуляторами еритропоезу, необхідно контролювати артеріальний тиск. Якщо АТ не вдається контролювати медикаментозно, необхідно знизити дозу або припинити терапію Мирцерою.
Ефект на пухлинний ріст: Мирцера, як і інші лікарські засоби, що стимулюють еритропоез, є фактором росту, який в основному стимулює утворення еритроцитів. Еритропоетинових рецептори можуть бути присутніми на поверхні різних пухлинних клітин. Можливо, що кошти, стимулюючі еритропоез, можуть стимулювати зростання злоякісного утворення будь-якого типу.
У клінічних дослідженнях, в яких епоетін застосовувалися у пацієнтів з різними злоякісними пухлинами, в тому числі голови і шиї, молочної залози, спостерігалося збільшення летальності, причини якої невідомі.

склад

1 шприц містить метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета 75 мкг,
допоміжні речовини: L-метіонін, натрію сульфат безводний, натрію дигідро-фосфату моногідрат, манітол, полоксамер 188, кислота хлористоводнева разбана-ленна або розчин натрію гідроксиду, вода для ін'єкцій.

Спосіб застосування та дози

Препарат Мирцера можна вводити як підшкірно (п / к), так і внутрішньовенно (в / в).
Препарат слід вводити п / к в область плеча, передню поверхню стегна або передню черевну стінку.
Зміст Hb слід контролювати 1 раз в два тижні до його стабілізації і періодично після стабілізації.

Стандартний режим дозування
Пацієнти, які не одержують стимулятор еритропоезу в даний час. Рекомендована початкова доза: 0.6 мкг / кг в / в або п / к 1 раз в 2 тижні, цільовий показник гемоглобіну> 110 г / л (6.83 ммоль / л).
Дозу Мирцери можна збільшити на 25-50% від попередньої, якщо через місяць підвищення Hb становить менше 10 г / л (0.621 ммоль / л). Подальше збільшення дози приблизно на 25-50% можна проводити з інтервалами 1 раз на місяць до досягнення індивідуального цільового змісту Hb.
Дозу Мирцери зменшують на 25-50% від попередньої, якщо через місяць збільшення Hb становить понад 20 г / л (1.24 ммоль / л). Якщо Hb перевищує 130 г / л (8.07 ммоль / л), то терапію необхідно перервати до зниження Hb менше 130 г / л (8.07 ммоль / л) і потім відновити, в дозі 50% від попередньої. При цільовому Hb 120 г / л доза препарату змінюється на 25%.
Після припинення терапії Hb знижується приблизно на 3.5 г / л (0.22 ммоль / л) в тиждень.
Корекцію дози препарату проводять не частіше 1 разу на місяць.

Побічні дії

Наступні категорії використовуються для опису частоти небажаних реакцій: Часто (? 1/100 та Приблизно у 6% пацієнтів, які отримують Мирцеру, можливе виникнення побічних ефектів. Найбільш частим з них є артеріальна гіпертензія (часто).
Побічні реакції легкого або середнього ступеня тяжкості, що зустрічаються у пацієнтів, які отримували Мирцеру:
з боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія (часто); тромбоз шунта (рідко), припливи (дуже рідко);
з боку нервової системи: головний біль (рідко), гіпертензивна енцефалопатія (дуже рідко);
з боку імунної системи: реакції гіперчутливості (дуже рідко);
з боку шкіри та її придатків: макулопапульозні висипання (дуже рідко).

лікарська взаємодія

Досліджень з вивчення взаємодії з іншими лікарськими засобами не проводилося. Отримані до теперішнього часу дані не виявили будь-яких взаємодій Мирцери з іншими препаратами. Проведений популяційний аналіз не виявив ознак впливу інших препаратів на фармакокінетику і фармакодинаміку Мирцери. Не слід змішувати метоксіполіетіленгліколь-епоетин бета з іншими лікарськими засобами або ін'єкційними розчинами.

Передозування

Максимально переносима доза у пацієнтів не визначалася. Можливий надмірний фармакодинамічний відповідь, тобто надмірний еритропоез. При високому рівні гемоглобіну необхідно тимчасово перервати терапію Мирцерою. При необхідності може бути проведена флеботомія.

Умови зберігання

Зберігати при температурі 2-8 ° С у захищеному від світла місці. Чи не заморожувати.

Термін придатності

3 роки.

Діюча речовина

епоетін бета

Похожее видео

Дополнительная информация

Мирцера шприц 75 мкг, 0,3 мл производит Хоффманн ля Рош, страна производства Швейцария. Только у нас Вы всегда сможете заказать и купить (с оплатой при получении) Мирцера шприц 75 мкг, 0,3 мл в любой город Украины (Киев, Винница, Кропивницкий (Кировоград), Полтава, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Луганск, Ровно, Херсон, Донецк, Луцк, Симферополь, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы и другие города). Мы отправляем нашу продукцию день-в-день или на следующий рабочий день. Будьте здоровы!


(9643)

Инструкция к Мирцера шприц 75 мкг, 0,3 мл
Характеристики
  • Швейцария
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время