Корзина пуста
Каталог товаров
Акционные товары

Дифлазон 2мг/мл 100мл

Наличие на складе: Наличие уточняйте
Артикул
168 грн
Данный товар доступен только по предзаказу.

Оформить Предзаказ
Описание

Фармакологическое действие

Дифлазон - противогрибковый препарат. Флуконазол, представитель класса триазольных противогрибковых средств, является мощным селективным ингибитором синтеза стеролов в клетке грибов.

Активен в отношении возбудителей оппортунистических микозов, в т.ч. вызванных Candida spp., Cryptococcus neoformans, Microsporum spp., Trichophyton spp. Показана также активность флуконазола на моделях эндемичных микозов, включая инфекции, вызванные Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis и Histoplasma capsulatum.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема внутрь флуконазол хорошо абсорбируется. Биодоступность составляет 90%. После приема препарата внутрь натощак в дозе 150 мг Cmax составляет 90% от содержания в плазме при в/в введении препарата в дозе 2.5-3.5 мг/л. Одновременный прием пищи не влияет на абсорбцию при приеме внутрь. Cmax достигается через 0.5-1.5 ч после приема флуконазола. Концентрация в плазме прямо пропорциональна принятой дозе.

Распределение

90% Css достигается к 4-5 дню лечения препаратом (при приеме 1 раз/сут).

Введение ударной дозы (в 1-й день), в 2 раза превышающей среднюю суточную дозу, позволяет достичь 90% уровень Css ко 2-му дню. Кажущийся Vd приближается к общему содержанию воды в организме. Связывание с белками - 11-12%.

Флуконазол хорошо проникает во все жидкости организма. Концентрации флуконазола в слюне и мокроте аналогичны его уровню в плазме. У больных с грибковым менингитом уровни флуконазола в спинномозговой жидкости составляют около 80% от уровней его в плазме.

В роговом слое, эпидермисе, дерме и потовой жидкости достигаются высокие концентрации, которые превышают сывороточные.

Выведение

Флуконазол выводится в основном почками; примерно 80% введенной дозы обнаруживаются в моче в неизмененном виде. Клиренс флуконазола пропорционален КК. Метаболитов флуконазола в крови не обнаружены.

Дифлазон флакон 2 мг/мл, 100 мл инструкция на украинском
латинська назва

Diflazon

Форма випуску

Розчин для інфузій

упаковка

Флакон 100 мл.

Фармакологічна дія

Дифлазон - протигрибковий препарат. Флуконазол, представник класу тріазольних протигрибкових засобів, є потужним селективним інгібітором синтезу стеролів у клітині грибів.

Активний щодо збудників опортуністичних мікозів, в т.ч. викликаних Candida spp., Cryptococcus neoformans, Microsporum spp., Trichophyton spp. Показана також активність флуконазолу на моделях ендемічних мікозів, включаючи інфекції, викликані Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis і Histoplasma capsulatum.

Фармакокінетика

всмоктування

Після прийому внутрішньо флуконазол добре абсорбується. Біодоступність становить 90%. Після прийому препарату всередину натщесерце в дозі 150 мг Cmax становить 90% від вмісту в плазмі при в / в введенні препарату в дозі 2.5-3.5 мг / л. Одночасний прийом їжі не впливає на абсорбцію при прийомі всередину. Cmax досягається через 0.5-1.5 години після прийому флуконазолу. Концентрація в плазмі прямо пропорційна прийнятій дозі.

розподіл

90% Css досягається до 4-5 дня лікування препаратом (при прийомі 1 раз / сут).

Введення ударної дози (в 1-й день), в 2 рази перевищує середню добову дозу, дозволяє досягти 90% рівень Css до 2-го дня. Vd, що наближається до загального вмісту води в організмі. Зв'язування з білками - 11-12%.

Флуконазол добре проникає в усі рідини організму. Концентрації препарату у слині та мокротинні аналогічні його рівню в плазмі. У хворих з грибковим менінгітом рівні флуконазолу в спинномозковій рідині становлять близько 80% від рівнів його в плазмі.

У роговому шарі, епідермісі, дермі і потовій рідині досягаються високі концентрації, які перевищують сироваткові.

виведення

Флуконазол виводиться в основному нирками; приблизно 80% введеної дози виявляються в сечі в незміненому вигляді. Кліренс флуконазолу пропорційний КК. Метаболітів флуконазолу в крові не виявлено.

показання

Криптококоз, включаючи криптококовий менінгіт та інші локалізації даної інфекції (в т.ч. легені, шкіра), як у хворих з нормальним імунним відповіддю, так і у хворих з різними формами імуносупресії (в т. Ч. У хворих на СНІД, при трансплантації органів ); профілактика криптококової інфекції у хворих на СНІД; генералізований кандидоз, включаючи кандидемію, дисемінований кандидоз та інші форми інвазивних кандидозних інфекцій (інфекції очеревини, ендокарда, очей, дихальних та сечових шляхів). Лікування може проводитися у хворих зі злоякісними новоутвореннями, пацієнтів відділень інтенсивної терапії та проходять курс цитостатичної або імуносупресивної терапії, а також при наявності інших факторів, що сприяють розвитку кандидозу; кандидоз слизових оболонок, у т.ч. порожнини рота і глотки (в т.ч. атрофічний кандидоз порожнини рота, пов'язаний з носінням зубних протезів), стравоходу, неінвазивні бронхолегеневі кандидози, кандидурія, кандидози шкіри; профілактика рецидиву орофарингеального кандидозу у хворих на СНІД; генітальний кандидоз: вагінальний кандидоз (гострий та хронічний рецидивуючий), профілактичне застосування з метою зменшення частоти рецидивів вагінального кандидозу (3 і більше рецидивів на рік); кандидозний баланіт; профілактика грибкових інфекцій у хворих із злоякісними новоутвореннями, які схильні до таких інфекцій внаслідок хіміотерапії цитостатиками або променевої терапії; мікози шкіри, включаючи мікози стоп, тіла, пахової ділянки, висівковий лишай; оніхомікоз; кандидоз шкіри; глибокі ендемічні мікози, включаючи кокцидіомікоз, паракокцидіомікоз, споротрихоз і гістоплазмоз у хворих з нормальним імунітетом.

Протипоказання

Підвищена чутливість до флуконазолу, інших компонентів Дифлазон або іншим азольних сполук; одночасний прийом терфенадину (на тлі постійного прийому препарату у дозі 400 мг / добу і більше), цизаприду або астемізолу та інших препаратів, які подовжують інтервал QT і збільшують ризик розвитку важких порушень ритму; період лактації.

Застосування при вагітності та годуванні груддю

Застосування препарату Дифлазон при вагітності недоцільно, за винятком важких або загрожують життю форм грибкових інфекцій, якщо передбачувана користь для матері перевищує можливий ризик для плоду.

Флуконазол потрапляє в грудне молоко в такій же концентрації, як і в плазмі, тому призначення препарату в період лактації не рекомендується.

особливі вказівки

Лікування можна починати при відсутності результатів посіву або інших лабораторних аналізів, але при їх наявності рекомендується відповідна корекція фунгіцидної терапії.

склад

1 мл. розчину містить:

Активна речовина: флуконазол 2 мг;

Допоміжні речовини: натрію хлорид - 9 мг; вода для ін'єкцій - до 1 мл.

Спосіб застосування та дози

Дорослим при криптококовому менінгіті і криптококових інфекціях іншої локалізації в перший день призначають 400 мг, а потім продовжують лікування в дозі 200-400 мг 1 раз на добу. Тривалість лікування криптококових інфекцій залежить від клінічної ефективності, підтвердженої мікологічним дослідженням; при криптококовому менінгіті терапію зазвичай продовжують, по крайней мере, 6-8 тижнів.

Для профілактики рецидиву криптококового менінгіту у хворих СНІД, після завершення повного курсу первинного лікування, терапію флуконазолом в дозі 200 мг / добу можна продовжувати протягом дуже тривалого періоду часу.

При кандидемії, дисемінованому кандидозі та інших інвазивних кандидозних інфекціях доза становить в середньому 400 мг у першу добу, а потім по 200 мг / сут. При недостатній клінічній ефективності доза може бути збільшена до 400 мг / сут. Тривалість терапії залежить від клінічної ефективності.

При орофарингеальному кандидозі препарат призначають в середньому по 50-100 мг 1 раз на добу; тривалість терапії - 7-14 днів. При необхідності, у хворих з вираженим зниженням імунітету, лікування може бути більш тривалим.

При атрофічному кандидозі порожнини рота, пов'язаному з носінням зубних протезів, препарат призначають в середній дозі 50 мг 1 раз на добу протягом 14 днів у поєднанні з місцевими антисептичними засобами для обробки протеза.

При інших кандидозних інфекціях (за винятком генітального кандидозу), наприклад езофагіті, неінвазивному бронхолегеневому ураженні, кандидурії, кандидозі шкіри і слизових оболонок, ефективна доза становить в середньому 50-100 мг / сут при тривалості лікування 14-30 днів.

Для профілактики рецидивів орофарингеального кандидозу у хворих СНІД після завершення повного курсу первинної терапії флуконазол може бути призначений по 150 мг 1 раз на тиждень.

При вагінальному кандидозі флуконазол приймають одноразово в дозі 150 мг. Для зниження частоти рецидивів вагінального кандидозу препарат може бути використаний в дозі 150 мг 1 раз на місяць. Тривалість терапії визначають індивідуально; вона варіює від 4 до 12 місяців. Деяким хворим може знадобитися більш часте застосування.

При баланіті, спричиненому Candida, флуконазол призначають однократно в дозі 150 мг всередину.

Для профілактики кандидозу рекомендована доза флуконазолу становить 50-400 мг 1 раз на добу в залежності від ступеня ризику розвитку грибкової інфекції. При наявності високого ризику генералізованої інфекції, наприклад у хворих з очікуваною, вираженою або довготривалою нейтропенією, рекомендована доза становить 400 мг 1 раз на добу. Флуконазол призначають за кілька днів до очікуваного появи нейтропенії; після підвищення числа нейтрофілів понад 1000 / мкл лікування продовжують ще протягом 7 діб.

При мікозах шкіри, включаючи мікози стоп, гладкої шкіри, пахової області і кандидозах шкіри, рекомендована доза становить 150 мг 1 раз на тиждень або 50 мг 1 раз на добу. Тривалість терапії в звичайних випадках становить 2-4 тижнів, однак при мікозах стоп може знадобитися більш тривала терапія (до 6 тижнів).

При лишаї рекомендована доза становить 300 мг 1 раз на тиждень протягом 2 тижнів; деяким хворим потрібна третя доза 300 мг на тиждень, в той час як в частині випадків виявляється достатнім одноразовий прийом препарату в дозі 300-400 мг. Альтернативною схемою лікування є застосування препарату по 50 мг 1 раз на добу протягом 2-4 тижнів.

При оніхомікозі рекомендована доза становить 150 мг 1 раз на тиждень. Лікування слід продовжувати до заміщення інфікованого нігтя (виростання неінфікованого нігтя). Для повторного росту нігтів на пальцях рук і стоп у нормі потрібно 3-6 місяців і 6-12 місяців відповідно.

При глибоких ендемічних мікозах може знадобитися застосування препарату в дозі 200-400 мг / добу протягом до 2 років. Тривалість терапії визначають індивідуально; вона становить 11-24 міс при кокцидіоїдомікозі, 2-17 місяців при паракокцидіоїдомікозі, 1-16 місяців при споротрихозі і 3-17 місяців при гістоплазмозі.

У дітей, як і при подібних інфекціях у дорослих, тривалість лікування залежить від клінічного і мікологічного ефекту. У дітей препарат не слід застосовувати в добовій дозі, що перевищує таку у дорослих. Дифлазон застосовують щодня 1 раз / сут.

При кандидозі слизових оболонок рекомендована доза флуконазолу становить 3 мг / кг / сут. У перший день може бути призначена ударна доза 6 мг / кг з метою більш швидкого досягнення постійних рівноважних концентрацій.

Для лікування генералізованого кандидозу та криптококової інфекції рекомендована доза становить 6-12 мг / кг / добу залежно від тяжкості захворювання.

Для профілактики грибкових інфекцій у дітей зі зниженим імунітетом, у яких ризик розвитку інфекції пов'язаний з нейтропенією, що розвивається внаслідок цитотоксичної хіміотерапії або променевої терапії, препарат призначають по 3-12 мг / кг / добу залежно від вираженості та тривалості індукованої нейтропенії.

У дітей з порушеннями функції нирок добову дозу препарату слід зменшити (у тій же пропорційній залежності, що і у дорослих), відповідно до ступеня вираженості ниркової недостатності.

У пацієнтів похилого віку при відсутності ознак ниркової недостатності слід дотримуватися звичайного режиму дозування препарату.

Пацієнтам з нирковою недостатністю (КК

Флуконазол виводиться в основному з сечею в незміненому вигляді. При одноразовому його прийомі зміна дози не потрібна. При повторному призначенні пацієнтам з порушеннями функції нирок слід ввести ударну дозу від 50 мг до 400 мг.

При КК> 50 мл / хв застосовується середня рекомендована доза препарату; при КК від 11 до 50 мл / хв застосовується доза, яка становить 50% від рекомендованої. Пацієнтам, регулярно перебувають на гемодіалізі, одну дозу препарату вводять після кожного сеансу гемодіалізу.

Побічні дії

З боку травної системи: нудота, діарея, метеоризм, блювання, біль в животі, зміна смаку, рідко - підвищення активності печінкових ферментів і порушення функції печінки (жовтяниця, гіпербілірубінемія, підвищення активності АЛТ, ACT і ЛФ, гепатит, гепатоцелюлярний некроз, в т .ч. з летальним результатом).

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення; рідко - судоми.

З боку органів кровотворення: рідко - агранулоцитоз, нейтропенія. У пацієнтів з тяжкими грибковими інфекціями можуть відзначатися гематологічні зміни (лейкопенія і тромбоцитопенія).

З боку серцево-судинної системи: збільшення тривалості інтервалу QT на електрокардіограмі (ЕКГ), мерехтіння / тріпотіння шлуночків.

Алергічні реакції: шкірний висип, мультиформна еритема (в т.ч. синдром Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла), бронхіальна астма (частіше при непереносимості ацетилсаліцилової кислоти), анафілактоїдні реакції (в т.ч. ангіоневротичнийнабряк, набряк обличчя, кропив'янка, свербіж шкіри).

лікарська взаємодія

При застосуванні флуконазолу з варфарином відзначалося збільшення протромбінового часу на 12%. У зв'язку з цим рекомендується контролювати протромбіновий час у пацієнтів, які отримують Дифлазон в поєднанні з кумариновими антикоагулянтами.

При одночасному застосуванні флуконазол увелівает T 1/2 пероральнихгіпоглікемічних препаратів - похідних сульфонілсечовини (хлорпропаміду, глібенкламіду, гліпізиду та толбутаміду) у здорових добровольців. Спільне призначення флуконазолу і пероральних гіпоглікемічних препаратів допускається, але при цьому слід враховувати можливість розвитку гіпоглікемії.

Одночасне застосування флуконазолу і фенітоїну може супроводжуватися підвищенням концентрації фенітоїну в клінічно значущого ступеня. Якщо потрібно одночасне застосування двох препаратів, необхідно моніторування рівня фенітоїну та підбір його дози для забезпечення терапевтичної концентрації в сироватці.

Одночасне застосування флуконазолу і рифампіцину призводить до зниження AUC на 25% і вкорочення T 1/2 флуконазолу на 20%. У хворих, які отримують одночасно рифампіцин, необхідно враховувати доцільність збільшення дози флуконазолу.

Рекомендується контролювати концентрацію циклоспорину в крові у пацієнтів, які отримують флуконазол, тому що при застосуванні флуконазолу і циклоспорину у пацієнтів з пересадженою ниркою прийом флуконазолу в дозі 200 мг / сут повільно підвищував концентрацію циклоспорину.

Хворі, які отримують теофілін у високих дозах, або у яких є ймовірність розвитку теофілінової інтоксикації, повинні перебувати під наглядом з метою раннього виявлення симптомів передозування теофіліну, тому що одночасний прийом флуконазолу призводить до зниження середньої швидкості кліренсу теофіліну з плазми.

При одночасному застосуванні флуконазолу і цизаприду описані випадки небажаних реакцій з боку серця, включаючи пароксизми шлуночкової тахікардії (аритмія типу "пірует").

Є повідомлення про взаємодію флуконазолу і рифабутину, що супроводжується підвищенням сироваткових рівнів останнього. При одночасному застосуванні флуконазолу і рифабутину описані випадки розвитку увеїту. Необхідно ретельно спостерігати за хворими, які одночасно отримують рифабутин та флуконазол.

При одночасному застосуванні зидовудину і флуконазолу відзначається збільшення концентрації зидовудину в плазмі, яке викликане зниженням перетворення останнього в головний метаболіт, тому слід очікувати збільшення побічних ефектів зидовудину.

Передозування

Симптоми: галюцинації, параноїдальна поведінка.

Лікування: рекомендується промивання шлунка і симптоматична терапія. Оскільки флуконазол виводиться з сечею, форсований діурез підвищує його виведення. Проведення гемодіалізу протягом 3 год знижує концентрацію флуконазолу в плазмі на 50%.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° C.

Термін придатності

5 років

Діюча речовина

флуконазол

Похожее видео

Дополнительная информация

Дифлазон флакон 2 мг/мл, 100 мл производит КРКА д.д. Ново место АО, страна производства Словения. Если Вы заинтересовались эти товаром, обязательно посмотрите его аналоги: Дифлюкан капсулы 150 мг, 1 шт., Дифлюкан капсулы 50 мг, 7 шт., Дифлюкан р-р для в/вен. введ. 2 мг/мл 200 мл флаконы 1 шт., Дифлюкан р-р для в/вен. введ. 2 мг/мл 50 мл флаконы 1 шт., Дифлюкан порошок д/приг.суспензии д/приема внутрь 50 мг/5 мл 35 мл флакон 1 шт., Дифлюкан капсулы 150 мг, 4 шт..
Только у нас Вы всегда сможете заказать и купить (с оплатой при получении) Дифлазон флакон 2 мг/мл, 100 мл в любой город Украины (Киев, Винница, Кропивницкий (Кировоград), Полтава, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Луганск, Ровно, Херсон, Донецк, Луцк, Симферополь, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы и другие города). Мы отправляем нашу продукцию день-в-день или на следующий рабочий день. Будьте здоровы!


(2129)

Характеристики
  • Словения
Комментарии
  • Женя
    03.08.2015
    Доброго дня! Іхтіол використовую для витягування глибоких простудних прищів на будь-якій частині тіла! Накладаю пов'язку і маззю на всю ніч, з ранку вже не болить. Роблю пов'язку до тих пір, поки Іхтіол все не витягне. Потім шкіра дуже швидко регенерується. Дуже раджу !.
Написать комментарий
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время