Корзина пуста
Тесты, Маски, Перчатки и Антисептики
Каталог товаров
Акционные товары

Вобэ-мугос е таблетки, 20 шт.

Наличие на складе: Наличие уточняйте

Производитель: Мукос Фарма

197 грн
+
Описание

Вобэ-Мугос Е

Форма выпуска

Таблетки

Упаковка

20 шт

Фармакологическое действие

Вобэ-Мугос Е - комбинированный препарат, представляющий собой комплекс высокоактивных ферментов растительного и животного происхождения. Оказывает противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее и иммуномодулирующее действие. Активирует противоопухолевый и противовирусный иммунитет (NK-клетки, цитотоксические T-лимфоциты, макрофаги), нормализует концентрацию цитокинов. Повышает эффективность лучевой и химиотерапии, снижает их отрицательное воздействие (уменьшает иммунодепрессию, пострадиационные мукозиты, фиброзы). Улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию, нормализует проницаемость стенок сосудов, что облегчает выведение токсичных продуктов и улучшает трофику тканей. Расщепляет иммунные комплексы и способствует их элиминации за счет стимуляции фагоцитарной активности макрофагов.

Показания

Злокачественные новообразования (адъювантная терапия), вирусные инфекции (опоясывающий лишай, простой герпес, в т.ч. их рецидивирующие формы); профилактика побочного действия лучевой и химиотерапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность, заболевания, сопровождающиеся нарушением процесса свертывания крови (гемофилия, печеночная недостаточность), проведение гемодиализа.C осторожностью. Беременность

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30-40 мин до еды, запивая большим количеством жидкости (не менее 150 мл). При вирусных заболеваниях - по 5 таблеток 3 раза в день, до исчезновения основных клинических симптомов. Во время проведения курса химио- или лучевой терапии при появлении отрицательных побочных воздействий или явлений непереносимости - по 3 таблетки 3 раза в день. При необходимости дозу препарата можно увеличить до 5 таблеток 3 раза в день. Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Особые указания

Беременность и период лактации не являются противопоказанием для применения препарата, однако, беременные женщины должны применять только под контролем врача.

Лекарственное взаимодействие

При одновременном приеме с антибиотиками повышает их концентрацию в крови и зоне очага воспаления.

Вобэ-Мугос Е

Форма випуску

Таблетки

Упаковка

20 шт

Фармакологічна дія

Вобэ-Мугос Е - комбінований препарат, що представляє собою комплекс високоактивних ферментів рослинного і тваринного походження. Чинить протизапальну, протинабрякову, аналгетичну та імуномодулюючу дію. Активує протипухлинний і противірусний імунітет (NK-клітини, цитотоксичні Т-лімфоцити, макрофаги), нормалізує концентрацію цитокінів. Підвищує ефективність променевої і хіміотерапії, знижує їх негативний вплив (зменшує иммунодепрессию, пострадіаційні мукозиты, фібрози). Покращує реологічні властивості крові і мікроциркуляцію, нормалізує проникність стінок судин, що полегшує виведення токсичних продуктів та покращує трофіку тканин. Розщеплює імунні комплекси і сприяє їх елімінації за рахунок стимуляції фагоцитарної активності макрофагів.

Показання

Злоякісні новоутворення (ад'ювантна терапія), вірусні інфекції (оперізувальний лишай, простий герпес, у т. ч. їх рецидивуючі форми); профілактика побічної дії променевої та хіміотерапії.

Протипоказання

Гіперчутливість, захворювання, що супроводжуються порушенням процесу згортання крові (гемофілія, печінкова недостатність), проведення гемодіалізу.C обережністю. Вагітність

Спосіб застосування та дози

Всередину, за 30-40 хв до їди, запиваючи великою кількістю рідини (не менше 150 мл). При вірусних захворюваннях - по 5 таблеток 3 рази на день, до зникнення основних клінічних симптомів. Під час проведення курсу хіміо - або променевої терапії при появі негативних побічних впливів або явищ непереносимості - по 3 таблетки 3 рази на день. При необхідності дозу препарату можна збільшити до 5 таблеток 3 рази на день. Тривалість лікування визначається індивідуально.

Особливі вказівки

Вагітність і період лактації не є протипоказанням для застосування препарату, однак, вагітні жінки повинні застосовувати тільки під контролем лікаря.

Лікарська взаємодія

При одночасному прийомі з антибіотиками підвищує їх концентрацію в крові і зоні вогнища запалення.


(6965)

Комментарии
  • КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
    01.08.2017
    Лекарственное средство вобэ-мугос е это комбинированный препарат, который представляет собой комплекс ферментов животного и растительного происхождения. Врачи назначают это лекарство при лечении злокачественных опухолей, профилактики побочных действий лучевой и химиотерапии. Выздоравливайте.
Написать комментарий
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время